Wycieczki dla szkół, instytucji prywatnych i państwowych, zielone szkoły

Jedną z podstawowych form naszej działalności turystycznej jest organizacja wyjazdów na wycieczki i zielone szkoły. Oferta wycieczek, którą proponujemy w różnych wariantach skierowana jest do szkół, zakładów pracy, instytucji prywatnych i państwowych. Organizujemy wycieczki turystyczno-krajoznawcze, integracyjne oraz typowo rekreacyjne. Oferta wyjazdów na zielone szkoły to produkt adresowany głównie dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich. Oferując wyjazdy zarówno na wycieczki, jak i zielone szkoły zawsze staramy się zapewnić jak najwyższy poziom realizowanych usług. Poczynając od programu, poprzez dobrej jakości autokar, bazę noclegowo-żywieniową, a kończąc na obsłudze przewodnickiej.

Wycieczki szkolne

Nasze wyjazdy to zarówno wycieczki turystyczne organizowane dla osób dorosłych oraz wycieczki szkolne adresowane przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Celem tych pierwszych jest ukazanie najładniejszych i najciekawszych miejsc naszego kraju od Bałtyku, aż po Tatry. Wycieczki szkolne to oferta uwzględniająca program nauczania i potrzeby nauczycieli, najlepiej znających zainteresowania swoich uczniów. W zależności od wieku uczniów i profilu szkoły staramy się zawsze tak dobierać programy wycieczek, aby sprostać wszystkie oczekiwania.

W swojej ofercie mamy wycieczki jednodniowe po Warszawie i najbliższej okolicy. A także dłuższe wycieczki związane tematycznie z historią, geografią, biologią, a także turystyką i rekreacją. Do najciekawszych i najpopularniejszych tras należą: Białowieża, Trójmiasto, Łeba i okolice, Szlak Piastowski, Toruń i Pojezierze Brodnickie, Warmia i Mazury, Góry Świętokrzyskie, Kazimierz Dolny i Sandomierz, Roztocze, Bieszczady, Pieniny, Kraków, Wieliczka i Zakopane, Wrocław, Kotlina Kłodzka i Karkonosze oraz wiele innych, ciekawych propozycji.

Zielone szkoły

To produkt bardzo charakterystyczny uwzględniający założenia programowe danej szkoły i grupy wiekowej. Poprzez czynne uczestnictwo w różnego typu spotkaniach, prelekcjach i warsztatach, realizujemy program nauczania przedmiotów artystycznych oraz historii, geografii i biologii. W programach naszych zielonych szkół kładziemy nacisk w szczególności uwzględniać potrzeby związane z integracją, rozwijaniem własnych umiejętności, poznawaniem architektury i sztuki. Angażowania się w grupie poprzez różnego typu rozgrywki sportowe, podchody i konkursy, poznawanie historii i tradycji panujących w danym regionie. Uczestnicy naszych zielonych szkół powracają z bagażem nowo zdobytych umiejętności. Dzięki czynnemu uczestnictwu w wycieczkach turystycznych z udziałem przewodników, pokazach artystycznych, doświadczeniach realizowanych pod okiem specjalistów, spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Podsumowanie

Przykładowe i najbardziej popularne oferty wyjazdów na wycieczki i zielone szkoły zostały odpowiednio opracowane i znajdują się na naszej stronie. Wyjazdy wg programów autorskich wymagają dodatkowych konsultacji i uzgodnień. Wszystkie wycieczki integracyjne w zależności od zapotrzebowania programowego realizujemy indywidualnie po uzgodnieniu wszelkich szczegółów. Nasz produkt turystyczny charakteryzuje się wysokim standardem. Autokary klasy turystycznej typu Mercedes, Scania i Bova zapewniają wygodną i bezpieczną podróż. Piloci – przewodnicy posiadają kwalifikacje zawodowe.

Program turystyczny wycieczek i zielonych szkół łączy w sobie walory turystyczno-krajoznawcze z elementami edukacyjnymi. Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych wydane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawarte w SIGNAL IDUNA.