Rajd Palmiry

W tym roku po raz kolejny już odbędzie się Rajd Palmiry. Jest to impreza organizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze już od ponad 50 lat. Celem Rajdu Palmiry jest przypomnienie o miejscach i wydarzeniach związanych z historią Polski, a w tym i Mazowsza. W rajdzie biorą udział drużyny harcerskie i szkolne, organizacje i stowarzyszenia, koła różnych zainteresowań i kluby PTTK. Nie brakuje również turystów indywidualnych zarówno tych starszych, jak i młodszych.

Celem rajdu od wielu lat jest: kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, nauka szacunku dla dokonań przodków, uczczenie pamięci poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej w tym szczególnie ofiar pochowanych na Cmentarzu w Palmirach, popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Polski, krzewienie wśród młodzieży idei aktywnego wypoczynku, pobudzenie zainteresowań krajoznawczych, podkreślenie znaczenia edukacji ekologicznej, popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych, uświadamianie wagi ochrony przyrody i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

W dniach od 16 do 18 października zaplanowane są przejścia piesze, przejazdy rowerami lub pojazdami mechanicznymi po wyznaczonych przez organizatorów trasach, z uwzględnieniem Miejsc Pamięci Narodowej oraz obiektów ciekawych z przyrodniczego i krajoznawczego punktu widzenia. Oficjalne rozpoczęcie Rajdu Palmiry odbędzie się 17 października 2014 r. o godz. 16:30 przed pomnikiem Poległych Niepokonanych na Warszawskiej Woli.

18 października 2014 r oku w godzinach popołudniowych nastąpi kulminacja rajdu. I tak w godzinach od 13:00 do 16:30 spodziewane jest przybycie drużyn na punkt zborny w pobliżu wsi Pociecha (Kampinoski Park Narodowy). O godz. 17:00 nastąpi rozpoczęcie ceremonii zakończenia Rajdu Palmiry, w tym zbiórka i złożenie wieńca pod Pomnikiem Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, wręczenie podziękowań, odznaczeń i wyróżnień, przemarsz kolumny zorganizowanej w asyście orkiestry wojskowej do Palmir oraz Apel Pamięci z ceremoniałem wojskowym na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach. Zakończenie ceremonii przewidywane jest na godzinę 19:00.

Zapisy na Rajd Palmiry przyjmuje Komitet Organizacyjny Centralnego Zlot Młodzieży Palmiry przy ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa.

 

Pin It

Brak możliwości komentowania.